De leegte, waar vorm vormloos wordt…

De leegte, waar vorm vormloos wordt…

English translation

Ons ware licht/vonk/cel van onze zielen essentie stroomt geduldig in de diepe kosmische wateren van ons innerlijke nulpunt, de leegte. Ze schept veel plezier in het lichaam dat het belichaamt en lacht om het matrix gedrag voortvloeiend uit de vele lagen van de illusie van ‘ik’. Hoe dieper we ons verbinden en verankeren met het harmonische nulpunt in onszelf, hoe beter we door de valse lagen van dit Matrix-spel heen beginnen te kijken. Het spel dat ik graag “vind de uitgang naar huis” noem.

Nulpunt, alle frequenties/dimensies en geometrie die we nodig hebben, bevinden zich in onszelf. Nulpunt (de leegte) is waar we de duistere valse matrixcodeprogramma’s die ze over ons ware licht hebben heen gelegd, transmuteren. Hier veranderen we hun matrixvorm naar vormloosheid. Naar niets. Vanuit niets, word weer nieuwe pure vorm geboren. En elke keer dat we een andere donkere matrixlaag transformeren in ons harmonisch nulpunt, komen we dichter bij de uitgang, onze deur naar huis. We gaan dieper en dieper en niet hoger en hoger. Als dat zo is, zouden we tegen het plafond van hun Matrix-hologram stoten. Om eruit te komen, moeten we naar binnen keren. Tijdens ons ontwakingsproces beginnen we ons langzaam aan te realiseren dat we altijd al ons eigen ware licht zijn geweest. We konden het niet voelen en zien, omdat het matrixspel met hun vele donkere lagen ons verblindde. Ze lieten ons geloven dat we klein zijn en dat we hun geschiedenis, goden, aliens, geometrie, oude symbolen, archetypen, astrologie en mystieke leringen nodig hadden om onze weg terug naar huis te vinden, naar ons ware licht. Maar dit alles maakt deel uit van hun spel, het houdt je opgesloten in hun Matrix-loop.

We zijn allemaal al ons eigen ware licht, en alles wat we nodig hebben, kunnen we in onszelf vinden. Zodra we dat weer gaan geloven, ontdekken we opnieuw dat we onze eigen genezer, leraar, student, alchemist, beschermer, kosmische moeder, kosmische vader, schepper en zielslicht van transformatie en activering zijn. Ons innerlijke zielenboek heeft alle antwoorden waar we naar op zoek zijn, en onze diepste zielenessentie en innerlijk licht zijn de magische hulpmiddelen die we nodig hebben om onze innerlijke weg terug naar huis te vinden.

Mijn ervaring en bewustzijn waar ik in dit moment ben, heeft me het bovenstaande geleerd. Hun oude symbolen, geschreven geschiedenis, geometrie, goden, engelen, archetypen enz., maken deel uit van het spel om je opgesloten te houden in de Matrix. Om je zo weg te houden bij je eigen innerlijke creator ziel, geometrie, frequenties en harmonisch nul/licht vuur van transformatie en activering. Het heractiveren van je eigen unieke geometrie en frequentie, waarmee je je eigen deur terug naar huis kan openen.

Hierboven is een delen geboren uit mijn ervaringen en innerlijke waarheid vanuit mijn harmonische nulpunt, de leegte. Neem tot je wat resoneert met je hart, want dat is wat je nodig hebt in dit goddelijke nu-moment.

error: Content is protected !!