De lock-in reïncarnatie loop technologie

De lock-in reïncarnatie loop technologie

Vanmorgen bracht mijn ziel me een moment terug naar mijn eerste en enige Ayahuasca ervaring. Waarin de op onze gedachten gebaseerde lock-in reïncarnatie loop technologie zichtbaar werd, aan het werk binnen schaduw lagen/programma’s.

De beings, laten we ze voor het gemak de Archons noemen, die onze energie nodig hebben om deze trauma realm draaiende te houden, manifesteren zich holografisch via onze aanwezige gedachten en maken zichzelf zichtbaar in ons verloren zielsaspect aanwezig in de schaduwlaag waar we doorheen werken in dat moment. Zolang we het zielsaspect in de schaduw niet herkennen, liefhebben en weer thuisbrengen, kunnen ze via dit zielsaspect verwarring creëren en onze energie aftappen. Als je geen ziener bent, maar wel een voeler, breng je je zielsaspect in de schaduwlaag thuis door je intentie uit te spreken. Er zijn vele manieren, dit was tijdens mijn reizen door de schaduwlagen heen, mijn manier. Als ziener manifesteert het zich voor mij in beeld. Al is het in het NU, een heel ander beeld. Meer holografisch bewegend als geometrieën. Een mooi voorbeeld over hoe Archons bewegen via incarnatie schaduw lagen in ons, is mijn eerste en laatste ervaring tijdens een ayahuasca reis in 2015. Dit was tevens mijn eerste keer waarin ik deze realm innerlijk als holografisch waarnam. In dat moment ervaarde ik de reis als magisch, me nog niet realiserende wat er werkelijk gebeurde. Maar mijn innerlijke gevoel van zuiverheid hielp me. Wat aanwezig was in mijn gedachten manifesteerde zich tijdens de reis, de magiër met de witte lange baard, liet zich als eerste zien en gaf aan de troon te betreden, die in dat moment nog niet zichtbaar was. Vervolgens ging ik door vele lagen van holografische vierkant gevormde tunnels, en steeds als ik weer een laag hoger moest, werd er een nieuwe geometrie zichtbaar, gedragen in de handen van twee reuze Tibetaanse monniken. Daar focuste ik me op en ploep ik was weer een level hoger. Totdat ik mij uiteindelijk bevond in een holografisch oerwoud en veranderde in de vorm van een hagedis. De mensen die meededen waren voor mij zichtbaar als hoopjes zwart zand en de vrouw die samen met haar kinderen de sessie gaf, werden zichtbaar als een koningin gehuld in spinnenrag, zittende op een troon van spinnenrag. De wit gebaarde magiër verscheen weer en gaf aan dat ik de zwarte hoopjes zand moest bevruchten en daarna de troon moest betreden. Terwijl ik laag over de grond bewegend, mijn hagedissen tong steeds in en uit mijn mond voelde gaan, kroop ik richting het eerste hoopje zand, maar voelde dat ik mij er niet mee wilde verbinden. Binnen de groep mensen waarmee ik samen de sessie deed, waren er nog vele maskers aanwezig en daardoor de energie van onzuiverheid. Ik kon me dus met geen 1 hoopje zand verbinden. De troon had ook geen aantrekkingskracht op me en ik voelde me gevangen in een landschap van onechtheid. In dat moment herinnerde ik mij, dat ik voorafgaande aan de ayahuasca sessie, een vaasje met wilde bloemen op het altaar had neergezet. Nog in hagedissenvorm snelde ik mij er naar toe en in het moment dat mijn neus de geur van de bloemen opsnoof voelde ik mijzelf groter worden en vleugels krijgen. Ik veranderde ik een vlinderachtige vorm en heb vervolgens de rest van de nacht alleen maar geroken aan mijn wilde bloemen, bewegend in mijn eigen liefde. Ik had intuïtief de misleiding door tijdens de ayahuasca reis en deed het juiste om mijzelf terug te krijgen in mijn liefdesbubbel. Waar ze geen energie meer van me af konden tappen. De tibetanen waren onderdeel van een schaduwlaag waar ik doorheen werkte, een incarnatieloop. En heette ze welkom thuis in mijn hart en ziel. Zij vertegenwoordigde de verloren zielenaspecten aanwezig in die schaduwlaag. In die tijd las ik ook het Tibetaanse boek van de dood. Nadat mijn zielsaspecten weer thuis waren, kwam er innerlijke wijsheid via mijn ziel door over Tibetaanse Geneeskunde weerspiegeld in mijn eigen helende reis die ik maakte met mijn lichaam. De magiër met de witte baard, was een zielsaspect wat thuishoorde in een schaduwlaag die verbonden was aan een incarnatieloop wat zich afspeelde in de magische bossen van Avalon, waar de magiër vroeg om mijn zwaard. Dit zwaard was bedoeld voor iemand anders. Maar ik deed er alles aan om mijn zwaard te behouden, omdat ik voelde dat ik anders mijn kracht zou verliezen. De achtervolging hield op toen ik mij realiseerde dat de magiër de schaduw vertegenwoordigde in die incarnatieloop, de magie buiten zichzelf zoekende verpakt in een zwaard. Hij was het verloren zielsaspect, wat thuis wilde komen in mijn liefde en ziel. Hierna liet ik alles buiten mijzelf los en vertrouwde ik volledig op mijn eigen magische innerlijke krachten. Zowel de Tibetanen als de Magier vertegenwoordigde de mannelijke energie die ik thuis bracht in de eenheid van mijn liefde van mijn vrouwelijke energie. Waardoor het kind zich veilig voelde en de kindwond het matrix programma demagnetiseerde. Want als we onze innerlijke reis maken, komen we erachter dat alles in ons is gesplitst, of het vrouwelijk leeft in de schaduw of het mannelijke. De twee schaduwlagen speelden zich af in een gesplitste matrixprogrammering aanwezig in mijn metalen element/landschap (Tibetaanse bergen), in de mannelijke emotie die leeft in de dikke darm, waardoor ik het verdriet in mijn vrouwelijke longen niet kon loslaten. En in het Hout element/landschap (de bossen van Avalon), in de mannelijke emotie die in mijn galblaas leefde, ongeworteld, niet verankerd in zijn eigen magische kracht en daarom voelde de vrouw zich onveilig, uit balans en gefrustreerd in de lever. Na deze twee ervaringen waren mijn dikke darm/long en galblaas/lever weer eenheid in het harmonisch nulpunt en voelde ik me weer gezond. Waarna de wonderbaarlijke zelfhelende reis door het landschap van mijn elementen en de nog zieke organen nieuwe vormen begon aan te nemen, ik ging werken met innerlijke elementen en minerale energiebewegingen, kleuren, tonen en geometrieën. Een nieuw landschap van zelfgenezing diende zich aan.

Liefs Qizenna

error: Content is protected !!