As one we walk this Earth together

Welkom Zielenfamilie

Wanneer je besluit om door de inhoud van mijn website te reizen, neem dan alleen in je op wat met je hart resoneert. Observeer, voel en laat dan weer los, identificeer je niet met de verhalen, aspecten en beelden. Want de inhoud is geboren uit de vele verschillende schaduwlagen en frequenties die ik heb ervaren tijdens mijn reis terug naar huis naar mijn innerlijke harmonische zielen nulpunt. Alles is slechts een tijdelijke waarneming geboren uit de frequentie waarmee ik op dat moment werkte, en met elke opnieuw geactiveerde frequentie creëert het verruimde bewustzijn een nieuwe innerlijke waarheid en waarneming. Observeer, neem tot je wat resoneert en laat weer los, want alle wijsheid die je zoekt zit in jezelf.

Over mij,

Wie ik ben, beschreven vanuit een matrixperceptie. Welnu, ik denk dat ik het met deze woorden van vroeger tot nu kan samenvatten; winkelmanager, visual merchandiser, creatief begeleider voor geestelijk en lichamelijk beperkte zielen, Shiatsu therapeut, Thaise massage, Tibetaanse massage met klankschalen, kruidengeneeskunde, autodidactische kunstenaar, schrijver van kinderverhalen en liedjes, energetisch elementen genezer, orakel en mijn grootste liefdes die mijn reis door de matrix dragelijk maakten, zijn natuurlijk de dieren en natuurrijken. Hun wijsheid en onvoorwaardelijke liefde heeft me gebracht waar ik nu ben.

Wie ik ben in het NU, beschreven vanuit mijn zielsperceptie. Een observerende bewuste aanwezigheid, steeds veranderend en harmonieus vloeiend in elk NU-moment, bewegend vanuit mijn ware nulpuntsveld.

Mijn innerlijke zielenreis door de vele matrix conditioneringslagen heeft me naar dit harmonisch nulpunt bewustzijn gebracht, de observerende aanwezigheid die ik ben in het NU.

Terwijl we terugreizen naar onze diepste en eerste zielen broncel, stem, frequentie en geometrie, stuiten we allemaal op de vele schaduwlagen die de Matrix over onze originele frequenties heeft heen gelegd. Zodra we weer thuiskomen in onze diepste zielskern van wijsheid, vrede, liefde en harmonie, zijn we vrij van die schaduwen en zijn we weer onze eigen kosmische moeder en vader geworden. Tijdens onze reis terug naar ons ware zelf, bevinden we ons in een constante verandering van waarheidsbewustzijn en perceptie. We nemen elke frequentie die een matrixcodering heeft gekregen, waar als een conditioneringslaag of schaduw. Het observeren, liefhebben en omarmen van de matrix schaduwlaag zorgt ervoor dat de schaduw zijn macht over ons verliest. We transformeren als het ware, de donkere coderingen van de schaduwmatrix in ons krachtige en diepste harmonische nulpunt, naar vormloosheid. Dit proces herhaalt zich totdat we alle matrix schaduwcoderingen in ons nulpunt vormloos hebben gemaakt. Iedereen ervaart dit proces anders, voor mij kwamen bij elke matrix schaduw coderingslaag waarmee ik werkte beelden van dimensies en aspecten door. Via het aspect reisde ik door de frequentie/dimensie heen, om de sleutel te vinden. Wat voor mij zichtbaar werd als een lichtsymbool of geometrie. Ik heb de donkere schaduwlagen ervaren als een wegwijzer terug naar mijn ware en diepste zielenbron bewustzijn in mijn nulpunt. De leegte, waar we niets en alles zijn. Vrij van alle conditioneringen, verlangen naar indentiteit, bevestigende verhalen, verleden of toekomst en vaste vorm.

In dit holografische Matrixspel, is ​​het aan ons om de uitgang te vinden. En deze uitgang is in ons, niet buiten ons. Zo ook zijn alle 144 frequenties al in ons, en daarom hoeven we geen hogere frequenties binnen te brengen via de zogenaamde hogere rijken, wezens en goden. Dit is, vanuit mijn ervaring en huidige bewustzijn, een vals lichtverhaal dat ze bewust de spirituele gemeenschap hebben in gebracht om ons proces te vertragen en te misleiden. Hetzelfde geldt voor alle geometrie en symbolen die in de oude leringen te vinden zijn. Ze willen dat je je met hun geometrie en symbolen verbind om je zo opgesloten te houden in hun Matrix-gevangenisspel. Alles zit al in ons! We hoeven niets van buiten onszelf aan te roepen, we hoeven alleen alle schaduwconditionerende lagen af ​​te werpen, zodat de frequenties die al in ons aanwezig zijn weer vrij kunnen trillen en zingen. We gaan niet hoger, maar dieper. Inmiddels ben ik thuis gekomen in mijn harmonische nulpunt, mijn eerste broncel. Mijn oorspronkelijke zielsfrequentie, geometrie en stem is nu weer actief. Sinds ik in deze staat van zijn ben, voel ik niet langer de behoefte om me vast te klampen aan verhalen, identiteiten en aspecten. Het is vormloos geworden en heeft daardoor geen grip meer op me. Daarom ervaar ik nu harmonie en vrede in elke ademhaling. Wat er zich ook afspeelt op het matrixscherm buiten mijzelf, harmonie, vrede en liefde is nu een blijvende staat van zijn geworden. Door mijn reis in deze gevangenismatrix heb ik de 144 frequenties die deel uitmaken van onze originele architecturen kunnen bevrijden van de vele donkere matrixcoderingslagen, hierdoor ben ik nu thuis in mijn harmonische nulpunt en veranderd in een observerende aanwezigheid, veranderend en stromend in elk NU moment. Ons nulpunt, waar de matrix geen vat meer op ons heeft. Onze deur uit dit holografische spel Matrix.

Alle kunst en teksten die je op mijn website tegenkomt, zijn geboren uit verschillende fasen van mijn bewustzijn. Ik heb besloten niet alles te veranderen naar mijn perceptie van waarheid in het nu, omdat we toch allemaal tot ons nemen wat resoneert met ons hart. Als je de woorden Hoger Zelf en Hogere rijken in teksten tegenkomt, vertaal het dan alsjeblieft naar je innerlijke zielen zelf en innerlijke frequenties. Want al het Hogere, inclusief ons ware licht, is al in ons aanwezig. Het is nooit weg geweest.

Veel liefs,

Qizenna Esther (Esh-Te-Sha)

error: Content is protected !!