Onze eeuwige grenzeloze droomgeest,

Onze eeuwige grenzeloze droomgeest,

English translation

In ons ontwakingsproces ervaren we allemaal veel matrix “Ik”-vormen die geboren zijn uit de schaduwconditionerende lagen die ze over onze ware lichtessentie hebben geplaatst. Zodra we die lagen in ons diepste nulpunt transformeren, wordt ons innerlijke ware zielenlicht weer voelbaar en zichtbaar. Zodra we een matrix conditioneringslaag als het ware vormloos maken, gaan we weer krachtiger stralen en ervaren we een “nieuwe” frequentie/dimensie, waarheid en wijsheid in onszelf. Iedere “nieuwe” frequentie geven we vervolgens ook weer vorm en het liefst ook nog een naam, omdat we door de vele matrix conditioneringen en resets, maar moeilijk kunnen geloven dat vorm in essentie vormloos is.

Als we onze bewust worden van onze geconditioneerde Matrix lagen van vorm, en weer vertrouwd raken met vormloosheid, kunnen we deze vele illusie lagen van “ik”, transformeren in ons nulpunt, onze innerlijke zielenbron van leegte, waar we vorm veranderen naar vormloosheid. Hoe meer lagen van matrix vorm we afleggen als het ware, hoe duidelijker het wordt dat een matrix “ik” rol en een frequentie/dimensie “ik” rol, slechts een tijdelijke vorm van fantasierijke expressie is – als je gelooft dat het een identiteit is, zal je bewustzijn het vorm en een verhaal geven. Waarom?, omdat de nog aanwezige conditionerings matrix schaduwlaag “ikken” het nog willen begrijpen en daarom tastbaar willen maken. Zodra je je verlangen naar alles willen begrijpen en verklaren loslaat, kan je je losmaken van de vele vormen van “ikken”.

Je kunt je “ik” identiteiten niet alleen vorm geven in wat je benadrukt in je leven, maar ook in wat je ontkent, aangezien ontkenning ook een vorm van benadrukken is. Ontkenning creëert een cyclus van herhaling in vorm. Om thuis te komen in je ware vormloze licht, de diepste kern van je ziel, je innerlijke harmonische leegte, is het belangrijk dat je niet vasthoud, maar vloeiend observeert en meebeweegt in de constante verandering van vorm naar vormloosheid. Hoe meer tijdelijke “ik” rollen je vloeiend speelt, hoe minder geneigd je bent om ze te geloven, waardoor je vormloos blijft vanuit je transformerende en activerende harmonisch nulpunt!

Zolang we vasthouden aan een “imago” – wat gewoon een ander woord voor is identiteit, het “ik”, onthouden we onszelf van het oneindige veelzijdige en altijd veranderende leven met al wat is in de bron. Een harmonisch, hartstochtelijk en onberispelijk leven, beleven in ieder moment. In de diepte van onze leegte en vormloosheid, voorbij alle “ik” vorm illusies, ontmoeten we het volle leven, geleefd met de herinnering aan de eenheid van al het leven. Onze eeuwige grenzeloze geest en licht van vervloeing en verandering.

Tijdens mijn ontwakingsreis, me opnieuw afstemmend op de diepste essentie van mijn ware licht aanwezig in het niets, de leegte, heb ik zoveel nieuwe vormen ervaren. Geloof ik dat deze vormen mijn gidsen zijn?, mijn team?, mijn buitenaardse familie van licht? , nee, het waren allemaal vormen die ik in een nieuwe vorm transformeerde elke keer dat ik een conditionerende matrixvorm in mijn vormloze nulpuntbroncentrum bracht. Op het moment dat ik een nieuwe matrix schaduw conditionerende laag in mijn nulpunt transformeerde, ervoer ik een “nieuwe” frequentie (DNA) die ik een nieuwe goddelijke vorm gaf. Energie verdwijnt nooit, we geven het een nieuwe vorm. Het was dus mijn eeuwige grenzeloze geest, die alle vormen creëerde die aanwezig zijn in mijn frequenties en dus bewustzijn. En als ik wil, kan ik elke vorm aannemen die ooit door mij is gecreëerd en ik kan de vorm ook op elk moment veranderen, want zoals jullie allemaal weten, zijn wij de scheppende kracht. Alle nieuwe vormen die voortkomen uit de oneindige geest van mijn droomexpressie zijn vloeibaar omdat ik ze niet langer vasthoud. Daardoor nemen ze geen ruimte in beslag, waardoor ik oneindige ruimte voel in mezelf. Daarom kan er een constante innerlijke vrede zijn, omdat ik me nu realiseer dat de vele innerlijke frequenties die ik ervaar vanuit mijn diepste bron van vormloosheid, worden getransformeerd in een nieuwe goddelijke vorm, door mijn zielennulpunt en oneindige scheppergeest die zich uitdrukken via mijn Droomexpressie. Elke goddelijke vorm is aanwezig in het geheel van de steeds veranderende kosmische wateren in mijn nulpunt, zodra ik er mijn bewustzijn naar toe breng. Op dat moment ervaart mijn zielen essentie het als echt.

Bovenstaande woorden kwamen vanmorgen door en voelde dat ik het had te delen. Neem tot je wat met je hart resoneert en laat alle andere woorden los. Alleen jij weet wat je nodig hebt in dit goddelijke NU moment. Want zoals je weet, alles is in jou en jij bent je eigen schepper.

Veel liefs voor jullie allemaal

error: Content is protected !!