Parallelle levens – Proces Schaduwwerk – Zielsaspect – DNA

Parallelle levens – Proces Schaduwwerk – Zielsaspect – DNA

English translation

Hi mooie zielsfamilie,

Vanmorgen werd mij gevraagd wat precies aspecten van de ziel zijn?

Voordat ik inga op de bovenstaande vraag, wil ik eerst iets delen over het gebruik van de volgende woorden op mijn website; vorige levens en oorsprong van de ziel/sterrenzaad. Ik gebruik deze woorden nog steeds omdat ik voelde dat velen van ons nog niet helemaal klaar waren om zich volledig af te stemmen op wat het werkelijk is, parallelle levens van je ziel die tegelijkertijd bestaan. Maar dat is wat het is, en ik voel dat het tijd is om de oude woorden voorgoed te verwijderen, maar heb nog geen tijd gehad om alles op mijn website aan te passen. Dus houd dat in gedachten als je me hoort praten over vorige levens, of de oorsprong van de ziel/sterrenzaad. Ik kan alleen verbinding maken met je Hoogste Licht vanuit het nulpunt in het NU-moment, wanneer ik tijdloos ben. Want alles bestaat in het NU, het nulpunt van waaruit alles kan worden verbonden, geboren, gevormd en hervormd. Ook bevatten sommige van mijn kunstwerkjes en boodschappen op de “Inspiration Cards” pagina, vals licht geometrievormen, die deel uitmaken van het valstrikspel van de oude matrix. Dit zal ook veranderen, wanneer zich een goddelijk moment aandient. De geometrie die ik heb ervaren en waarvan ik nu weet dat het absoluut vals licht is, zijn de Merkaba, de Fibonacci-spiraal, de levensbloem en de Metatron-kubus. Houd dat in gedachten, de volgende keer dat je verbinding wilt maken met deze vormen van gevangenis geometrie. In sommige van de video’s die ik heb gedeeld, ga ik dieper op dit onderwerp in. Je kunt mijn video’s vinden op de pagina “Collective Messages”. Zo, nu dat gezegd is, kan ik terug komen op de vraag die werd gesteld vanmorgen.

Terugkomend op de vraag; “wat zijn precies aspecten van de ziel?”

Aspecten van je ziel krijgen vorm zodra je naar een schaduwpijn in jezelf durft te kijken en deze met je liefde verlicht, dan wordt DNA geactiveerd. Een tijd van integratie, Zelfliefde en rust volgt. Het zielsaspect dat je geheeld hebt, wordt dan zichtbaar in je uiterlijke energetische veld, je Aura. Je kunt dit op dat moment waarnemen en ontvangen als je Hoogste Licht/Hogere Zelf/Hoogste Frequentie. Vaak komt er ook een naam door met ieder nieuw aspect van je ziel wat je thuisbrengt. Wanneer je je nieuwe DNA-wijsheid volledig hebt geactiveerd en geïntegreerd, komt dit geascendeerde en genezen zielsaspect thuis in je hart. Je zult je weer meer heel voelen. Waarna je meer licht kunt verankeren en automatisch een nieuwe Hogere Frequentie belichaamt, waardoor je binnenwereld veranderd en daardoor ook je perceptie naar de buitenwereld toe. Iemand die het pad van ontwaken bewandeld, is in een constante verandering van perceptie en daarmee waarheid. Vervolgens herhaalt dit proces zich en komt er een nieuwe schaduwpijn naar de oppervlakte, waaraan een nieuw zielsaspect is gekoppeld, een nieuwe DNA-activering, een nieuwe hogere frequentie, perceptie en waarheid, wat je weer een beetje dichter bij de heelheid en volledige opening van je hart brengt en een diepere verankering in je Ware Zelf.

Dit ontwakingsproces van het naar huis brengen van al je zielsaspecten gaat door totdat je alle innerlijke schaduwpijnen met je liefde hebt blootgelegd en genezen, en alle geascendeerde/genezen zielsaspecten in je hart thuis gebracht. Daarom is het zo belangrijk om in dit NU-moment altijd contact te maken met het Hoogste lichtaspect van je ziel, omdat dit aspect steeds verandert, totdat je het nulpunt van harmonie in jezelf hebt bereikt. Vanuit je nulcentrum van Harmonie word je dan weer je eigen Kosmische Moeder en Vader (de Twee Vlam reünie), waardoor de scheppers vlam van je innerlijke kind ook weer thuis kan komen in je Hart (de drie Vlam reünie). Je bent dan in de 9e Sfeer en bent thuisgekomen bij de Scheppers krachten van je zielenlicht en terug in een constante verbinding met je ware Hoogste Licht.

Vergeet nooit dat we allemaal precies zijn waar we NU moeten zijn, en dat alles willen begrijpen, het proces blokkeert. Omarm het niet-weten, want alles kan uit het niets geboren worden. Laat je hoofd in je hart vallen en als je denkt dat je gek wordt, weet dan dat je op de goede weg bent. Zoek contact met anderen, deel je verhaal. Het is een verademing. Weet dat kwetsbaarheid kracht is. En je energiebronnen bewaken door grenzen te stellen is liefde en veiligheid geven aan je eigen innerlijke kind en de nieuwe, JIJ. Alleen jij weet wat je in elk NU-moment aan energie kunt geven en ontvangen. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Mensen zullen je verlaten als je in je waarheid stapt, maar dat is nodig om je eigen heilige ruimte te kunnen creëren voor je innerlijke zielsreis en ruimte om je zielen familie te ontmoeten. Je hart en intuïtie kennen het pad van je ziel al lang, dus luister naar je hart en het pad van je ziel zal zich op natuurlijke wijze ontvouwen in jouw unieke ritme. Alle antwoorden die je zoekt, leven in jou, niet buiten jou. Je Aardse lichaam is je portaal en spreekt zijn eigen Elementen taal. Wanneer we deze taal weer herkennen en samenvoegen met de liefde en het licht dat we zijn, herontdekken we de kracht van zelfgenezing. Jij bent de Wijze, waar je al die tijd naar op zoek bent geweest. Keer naar binnen en neem alle tijd die je nodig hebt. Want ontwaken is geen wedstrijd. Het is een innerlijke reis buiten de tijd. Alles ontvouwt zich precies zoals bedoeld, altijd in goddelijke timing. Kiezen voor (zelf)liefde, geduld ontwikkelen, het niet begrijpen omarmen, vertrouwen en overgave in elk moment, zijn de SLEUTELS.

Liefs Qizenna

error: Content is protected !!